پزشک معتمد ايرلاين در مشـهد
مسافريني که داراي بيماري خاص و یا عمل جراحی و یا شکستگی و یا باردار مي باشند، اخذ مجوز فقط از پزشک معتمد ايرلاين الزامي است. در صورت نداشتن تائیدیه از پزشک معتمد مسئولیت سوار نشدن مسافر در پرواز به عهده صادر کننده ی بلیت می باشد.سایر اعلانات