ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 05136093700 تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد - ضلع شمالي ميدان معلم mhd.shadshargh@yahoo.com مراجعه نمایید.